August 31, 2020

Domaće kompanijsko pravo poznaje četiri pravne forme privrednih društava: ortačko i komanditno društvo (društva lica), te društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (društva kapitala).  Svim oblicima privrednih društava se priznaje pravni subjektivitet, k...

June 16, 2020

Povjerilac dospjelog potraživanja u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar ima pravo da je zadrži dok mu ne bude isplaćeno potraživanje, te da se naplati iz vrijednosti zakupljene stvari, pošto blagovremeno obavijesti dužnika o svojoj namjeri. Navedeno pravo povjer...

June 8, 2020

Radni odnos može da se zasnuje na vrijeme čije trajanje nije unaprijed određeno (ugovor o radu na neodređeno) ili na vrijeme čije je trajanje unaprijed određeno (ugovor o radu na određeno). Pravilo je da se radni odnos zasniva na neodređeno vrijeme, dok se radni odnos n...

June 1, 2020

Sve mjenične radnje možemo podijeliti na tri grupe: radnje oblikovanja mjenice - izdavanje, umnožavanje i prenos mjenice, radnje garancije plaćanja - akcept, akcept intervencijom i aval, te radnje realizacije mjeničnih prava - prezentacija, isplata, protest, notifikacij...

May 1, 2020

Poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu ako za to postoji opravdan razlog, pri čemu Zakon o radu pod opravdanim razlogom podrazumijeva (između ostalog) tehnološke, ekonomske ili organizacione promjene usljed kojih prestane potreba za obavljanjem određenog posla i...

April 10, 2020

Do prestanka radnog odnosa može doći na zajedničkom voljom obje ugovorne strane (poslodavca i zaposlenog), voljom samo jedne ugovorone strane, ali i nezavisno od volje ugovornih stranam, odnosno po samom zakonu. Prema čl. 175 Zakona o radu, radni odnos prestaje:


1) iste...

Please reload

Najčitanije ovog mjeseca

Naknada plate za vrijeme izolacije ili karantina - covid19

April 8, 2020

1/10
Please reload

Najnovije objave

Please reload

Arhiva

Please reload

Tags